Instellingen en professionals kunnen bij Vrouw & Welzijn een training, workshop, thema-middag en/of adviesgesprek aanvragen
over o.a. de volgende thema’s;

  • Cultuur & communicatie
  • Radicalisering & polarisatie
  • Huiselijk geweld
  • Eergerelateerd geweld
  • Verslavingszorg
  • Mensenhandel
  • Loverboyproblematiek

Er kan een beroep op V&W gedaan worden als u ondersteuning nodig heeft bij de aanpak van bovengenoemde thema´s.

Tevens bieden wij ook casusondersteuning aan hulpverleners.

Maatschappelijke betrokkenheid

Naast kennisoverdracht organiseren wij ook activiteiten en projecten voor groepen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden. Wij begeleiden de uitvoering van projecten en activiteiten met behulp van vrijwilligers. De projecten en activiteiten hebben betrekking op ontmoeting, recreatie, sport, kunst, cultuur en/of burgerschap.

Onze projecten en activiteiten hebben de volgende doelstellingen;

  • Het bevorderen van de emancipatie en participatie van kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving.
  • Vrouwen volwaardig onderdeel te laten zijn van de maatschappij in al haar vormen.
  • Vergroten van de zefredzaamheid en arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen.

Voor meer informatie over onze projecten en activiteiten kunt u contact met ons opnemen.