Gezocht: Vrijwillig Maatschappelijk werker

Waarom is het leuk om als maatschappelijk werker vrijwilligerswerk te doen? Werken met ex-gedetineerden, met gezinnen werken, zeer diverse taken, met vakbekwame mensen werken en een leuk team om je heen hebben! Wat komt er bij dit vrijwilligerswerk kijken? Coördineren contacten tussen de (ex)-gedetineerde, het maatje, vertrouwenspersoon en de mediator, contact onderhouden instanties, hulp aanvragen bij instanties, werving nieuwe cliënten bij penitentiaire inrichting, PR-activiteiten en gesprekken voeren. Kortom: Een leuk uitgebreid takenpakket. Als maatschappelijk werker stel je een hulpverleningsplan op en ben je dossierhouder. Je coördineert de processen van het maatje, vertrouwenspersoon en de mediator. Heeft u interesse om maatschappelijk werker te worden?

Neem contact op via  info@vrouwenwelzijn.nl