Beschrijving:

De training richt zich op professionals uit het werkveld van zorg, welzijn en onderwijs die interesse hebben in, of werkzaam zijn met mogelijke radicaliserende  jongeren.

De training ‘R&P’ staat voor een expertisevergroting op het gebied van kennis, houding en vaardigheden rondom dit thema. Deze training wordt vormgegeven door trainers met ruime ervaring in de praktijk. De theorie, praktijk en gevarieerde werkvormen die worden aangeboden, staan ten dienste van de beroepspraktijk van de hulpverlening. Culturele spanningen tussen groepen jongeren zijn er al heel lang. Het kan gaan om rechts, links of islamitisch extremisme. Voor een deel is dit eigen aan jongeren en jongerenculturen. Toch lopen de spanningen in sommige wijken te hoog op, in de groepen onderling en tussen groepen jongeren. Soms is er zelfs sprake van radicalisering: jongeren wijzen radicaal de samenleving, haar regels, normen en waarden af.

Inhoud:

De training omvat drie op elkaar afgestemde programmaonderdelen, die om de twee weken worden aangeboden. We bieden een gevarieerd aanbod aan, met verschillende werkvormen waarbij praktijk, theorie en kennisuitwisseling centraal staan. Er zal onder andere gebruik worden gemaakt van een kennisoverdracht, discussie en reflectieopdrachten. Verder zullen de volgende onderwerpen aan bod komen;

  • radicaliseringprocessen
  • Pelmethodiek: hoe toe te passen en wat is de taak van de verschillende disciplines.
  • de mate waarin radicalisering serieus moet worden genomen”;
  • “het vergroten van kennis op het gebied van de islam en radicalisering”;
  • “het kunnen signaleren van probleemgevallen

Kosten:

Prijs op aanvraag.

Totale lesduur:

drie dagdelen.

Max. deelnemers:

8-10 deelnemers per training.