Stichting Vrouw en Welzijn houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met problemen binnen onze maatschappij. Of het nu gaat om vragen over relaties, identiteit, opvoeding, verslavingszorg, gezondheid, werk, onderwijs, etnische vraagstukken, verslaving of het behartigen van belangen voor gedetineerden en ex-gedetineerden; iedereen kan bij ons terecht.Wij houden ons bezig met zaken die van maatschappelijk belang zijn zoals eerste- en tweede lijngezondheidszorg, vrijwilligerswerk, scholing, re-integratie trajecten, Mediation & Life coaching.

Door middel van trainingen, cursussen en themadagen delen wij onze kennis over maatschappelijke zaken die etnische groeperingen raken. Ook vervullen wij een adviserende rol voor professionals om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.

Stichting Vrouw en Welzijn heeft een interessant trainingsaanbod voor beleidsmedewerkers, professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn op het terrein van zorg & welzijn. Wij bieden trainingen aan door het gehele jaar.

Maatschappelijke betrokkenheid
Naast kennisoverdracht organiseren wij ook activiteiten en projecten voor groepen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden.
Wij begeleiden de uitvoering van projecten en activiteiten met behulp van vrijwilligers.
De projecten en activiteiten hebben betrekking op ontmoetingen, recreatie, sport, kunst, cultuur en/of burgerschap.

Onze projecten en activiteiten hebben de volgende doelstellingen;
• Het bevorderen van de emancipatie en participatie van kwetsbare groepen in de Nederlandse Samenleving;
• Vrouwen en kinderen volwaardig onderdeel te laten zijn van de maatschappij in alhaar vormen.
• Vergroten van de zelfredzaamheid en arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen.

 

Missie en Visie

De samenstelling van de bevolking in Nederland is kleurrijker geworden, waardoor er sprake is van grotere diversiteit en pluriformiteit. Nederland is een cultureel divers land en deze diversiteit neemt alleen maar toe. De multiculturele samenleving verwijst naar verschillen in waarden, normen, attitudes, cultuur, leeftijd, etnische afkomst, geslacht, overtuigingen, fysieke kenmerken, seksuele voorkeur, sociaaleconomische positie, kennis en vaardigheden tussen individuen en groepen. Deze verschillen zijn aanwezig binnen onze samenleving, in een stad, in een buurt, op een school en in organisaties.

Missie

Bijdragen aan overdracht van kennis m.b.t. etnische vraagstukken.

Visie

Inzet van kennis, contacten en instrumenten met als doel dat hulpverleners kennis effectief kunnen inzetten bij het uitvoeren van hun werk.

Onze bijdrage
Wij adviseren, onderzoeken en organiseren op het domein van welzijn en zorg.

 

Team


Zohra Rouah
Directeur
z.rouah@vrouwenwelzijn.nl


Marcel Janssen
Hoofd financiën
m.janssen@vrouwenwelzijn.nl


Rida Rouah
Projectleider


mr. Diana Mans
Advocatuur en Mediation


Khalid Rouah
Forensische Traject begeleider


Monica Ferreira
 Ervaringsdeskundige
& Vrijwilliger


Sabira Rouah
Maatschappelijke werker


Jalou van Himbergen
Social Worker


Kin Mok
IT & Website


Hilda van Schaeren
Adviseur