Wanneer u een conflict heeft, wilt u daar het liefst zo snel mogelijk  vanaf. Liever een goede, stabiele relatie dan een slepend conflict.  Conflicten kosten niet alleen tijd en geld maar verstoren ook de  relatie. Zeker wanneer u met elkaar verder wilt, is het vinden van een  duurzame oplossing de enige mogelijkheid. Wanneer u er samen niet  uitkomt, kan een mediator uitkomst bieden. Steeds vaker valt bij  arbeids- en andere zakelijke conflicten, familie- of burenruzies en  privé conflicten de keuze op oplossing via mediation.

Wat doet een mediator?
De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij oordeelt niet, maar hij helpt u om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Beide partijen moeten vertrouwen in hem hebben.

Afspraken mediation in overeenkomst
Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst.