Beschrijving:

De training richt zich op professionals uit het werkveld van zorg, overheidsinstellingen, welzijn en onderwijs die interesse hebben in, of werkzaam zijn met mensen die een islamitische geloofsovertuiging of achtergrond hebben.

De training “Islam en Opvoeding” staat voor een expertisevergroting op het gebied van kennis, houding en vaardigheden rondom dit thema. Deze training wordt vormgegeven door trainers met ruime ervaring in de praktijk. De theorie, praktijk en gevarieerde werkvormen die worden aangeboden, staan ten dienste van de beroepspraktijk van de hulpverlening. Vaak lopen hulpverleners tegen problemen aan met de opvoeding van niet-westerse allochtonen die vaak een islamitische achtergrond hebben. De ouders kijken vaak school aan om hun kind “op te voeden”. In deze training komt naar voren hoe er vanuit de Islam de opvoeding van kinderen dient te zijn en waar cultuur, religie overneemt hierin.

Inhoud:

De training omvat twee elkaar afgestemde programmaonderdelen. We bieden een gevarieerd aanbod aan, met verschillende werkvormen waarbij praktijk, theorie en kennisuitwisseling centraal staan. Er zal onder andere gebruik worden gemaakt van kennisoverdracht, discussie en reflectieopdrachten. Verder zullen de volgende onderwerpen aanbod komen;

  • Ethiek, opvoedingsdoelen, en omgangsregels van de Islam
  • Verwachtingen van Islamitische ouders van het onderwijs
  • Eigen normen en waarden op gebied van opvoeding en onderwijs
  • Sociaal-politieke dimensies van de Islam

Kosten:

Prijs op aanvraag.

Totale lesduur:

Twee dagdelen.

Max. deelnemers:

8-10 deelnemers per training.