Beschrijving:

De training richt zich op professionals uit het werkveld van zorg, overheidsinstellingen, welzijn en onderwijs die interesse hebben in, of werkzaam zijn met multiculturele individuen/ groepen.

De training “Interculturele communicatie” richt zich op factoren die het interculturele communicatieproces beïnvloeden, zoals de kennis van elkaars cultuur, de setting waarin de communicatie plaatsvindt, de machtsverhoudingen tussen de communicatiepartners en hun communicatieve competentie. Communicatie leidt tot misverstanden. Door deze training krijgen deelnemers zicht op hun eigen rol binnen de gesprekken die zij voeren met collega’s, klanten en of cliënten met een andere achtergrond.

Inhoud:

De training omvat twee op elkaar afgestemde programmaonderdelen. We bieden een gevarieerd aanbod aan, met verschillende werkvormen waarbij praktijk, theorie en kennisuitwisseling centraal staan. Tijdens deze training werken we aan interculturele communicatieve vaardigheden door situaties (o.a. met inzet van een trainingsacteur) na te spelen en te oefenen en daarop samen te reflecteren Er zal onder andere gebruik worden gemaakt van casussen die we plenair bespreken. Verder zullen de volgende onderwerpen aan bod komen;

  • Ontdek je eigen cultuur
  • Wat zijn “DE” cultuurverschillen
  • De 4 stappenmethode interculturele communicatie
  • Impliciete en expliciete communicatie

Kosten:

Prijs op aanvraag.

Totale lesduur:

Twee dagdelen.

Max. deelnemers:

8-10 deelnemers per training.