Beschrijving:

De training richt zich op professionals uit het werkveld van zorg, welzijn en onderwijs die interesse hebben in, of werkzaam zijn met het cliëntsysteem, daders, slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld.

De training ‘Eerwraak’ staat voor een expertisevergroting op het gebied van kennis, houding en vaardigheden rondom dit thema. Deze training wordt vormgegeven door trainers met ruime ervaring in de praktijk. De theorie, praktijk en gevarieerde werkvormen die worden aangeboden, staan ten dienste van de beroepspraktijk van de hulpverlening.

Inhoud:

De training omvat drie op elkaar afgestemde programmaonderdelen. We bieden een gevarieerd aanbod aan, met verschillende werkvormen waarbij praktijk, theorie en kennisuitwisseling centraal staan. Er zal onder andere gebruik worden gemaakt van een rollenspel. Verder zullen de volgende onderwerpen aan bod komen;

  • Dader- en slachtofferprofiel
  • Van risico-inventarisatie naar interventie
  • Plan van aanpak voor professionals
  • Nazorg

Kosten:

Prijs op aanvraag.

Totale lesduur:

drie dagdelen.

Max. deelnemers:

8-10 deelnemers per training.