Stichting Vrouw en Welzijn houdt zich al bijna 20 jaar bezig met problemen binnen onze maatschappij. Of het nu gaat om vragen over relaties, identiteit, opvoeding, verslavingszorg, gezondheid, werk, onderwijs, etnische vraagstukken, allochtonenproblematiek, verslaving of het behartigen van belangen voor gedetineerden en ex-gedetineerden; iedereen kan bij ons terecht.

Wij houden ons bezig met zaken die van maatschappelijk belang zijn zoals eerste- en tweede lijngezondheidszorg, vrijwilligerswerk, scholing, re-integratie trajecten, Mediation & Life coaching. Door middel van trainingen, cursussen en themadagen delen wij onze kennis over maatschappelijke zaken die etnische groeperingen raken. Ook vervullen wij een adviserende rol voor professionals om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.

Stichting Vrouw en Welzijn heeft een interessant trainingsaanbod voor beleidsmedewerkers, professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn op het terrein van zorg & welzijn. Wij bieden trainingen aan door het gehele jaar.