Home / Over Vrouw & Welzijn
Over Vrouw & Welzijn

Screen_shot_2014-06-02_at_6.52.56_PMStichting Vrouw en Welzijn houdt zich al 12 jaar bezig met problemen binnen onze maatschappij. Of het nu gaat om vragen over relaties, identiteit, opvoeding, verslavingszorg, gezondheid, werk, onderwijs, etnische vraagstukken, allochtonenproblematiek, verslaving of het behartigen van belangen voor gedetineerden en ex-gedetineerden; iedereen kan bij ons terecht.

Wij houden ons bezig met zaken die van maatschappelijk belang zijn zoals eerste- en tweede lijngezondheidszorg, vrijwilligerswerk, scholing, re-integratie trajecten, Mediation & Life coaching.

Door middel van trainingen, cursussen en themadagen delen wij onze kennis over maatschappelijke zaken die etnische groeperingen raken. Ook vervullen wij een adviserende rol voor professionals om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.

Stichting Vrouw en Welzijn heeft een interessant trainingsaanbod voor beleidsmedewerkers, professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn op het terrein van zorg & welzijn. Wij bieden trainingen aan door het gehele jaar.

Maatschappelijke betrokkenheid
Naast kennisoverdracht organiseren wij ook activiteiten en projecten voor groepen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden.
Wij begeleiden de uitvoering van projecten en activiteiten met behulp van vrijwilligers.
De projecten en activiteiten hebben betrekking op ontmoetingen, recreatie, sport, kunst, cultuur en/of burgerschap.

Screen_shot_2014-06-02_at_6.53.08_PMOnze projecten en activiteiten hebben de volgende doelstellingen;
• Het bevorderen van de emancipatie en participatie van kwetsbare groepen in de Nederlandse Samenleving;
• Vrouwen en kinderen volwaardig onderdeel te laten zijn van de maatschappij in alhaar vormen.
• Vergroten van de zelfredzaamheid en arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen.

Sinds december 2014 is Vrouw & Welzijn bezig met het project “EEN KANS VOOR HET GRIJPEN” van het Oranje Fonds