Home
Welkom bij Stichting Vrouw & Welzijn

Stichting Vrouw en Welzijn houdt zich al bijna 20 jaar bezig met problemen binnen onze maatschappij. Of het nu gaat om vragen over relaties, identiteit, opvoeding, verslavingszorg, gezondheid, werk, onderwijs, etnische vraagstukken, allochtonenproblematiek, verslaving of het behartigen van belangen voor gedetineerden en ex-gedetineerden; iedereen kan bij ons terecht.

Wij houden ons bezig met zaken die van maatschappelijk belang zijn zoals eerste- en tweede lijngezondheidszorg, vrijwilligerswerk, scholing, re-integratie trajecten, Mediation & Life coaching. Door middel van trainingen, cursussen en themadagen delen wij onze kennis over maatschappelijke zaken die etnische groeperingen raken. Ook vervullen wij een adviserende rol voor professionals om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.

Stichting Vrouw en Welzijn heeft een interessant trainingsaanbod voor beleidsmedewerkers, professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn op het terrein van zorg & welzijn. Wij bieden trainingen aan door het gehele jaar.

Gezocht: Vrijwillig Maatschappelijk werker

Waarom is het leuk om als maatschappelijk werker vrijwilligerswerk te doen? Werken met ex-gedetineerden, met gezinnen werken, zeer diverse taken, met vakbekwame mensen werken en een leuk team om je heen hebben! Wat komt er bij dit vrijwilligerswerk kijken? Coördineren contacten tussen de (ex)-gedetineerde, het maatje, vertrouwenspersoon en de mediator, contact onderhouden instanties, hulp aanvragen bij instanties, werving nieuwe cliënten bij penitentiaire inrichting, PR-activiteiten en gesprekken voeren. Kortom: Een leuk uitgebreid takenpakket. Als maatschappelijk werker stel je een hulpverleningsplan op en ben je dossierhouder. Je coördineert de processen van het maatje, vertrouwenspersoon en de mediator. Heeft u interesse om maatschappelijk werker te worden? 

Neem contact op via  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it